Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

NotForYou
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
NotForYou
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viasilkdreams silkdreams
NotForYou
NotForYou
NotForYou
7716 ade3
Reposted fromsilkdreams silkdreams

November 24 2019

NotForYou
2910 07bc 500
Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

October 27 2019

NotForYou
3157 7f16 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
NotForYou
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau viainalcanzable inalcanzable
NotForYou
8945 fb62 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalborghetto malborghetto
NotForYou
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianergo nergo

October 21 2019

NotForYou
7372 ac0e 500
Reposted fromtichga tichga viameem meem
NotForYou
7395 093d 500
Reposted fromtichga tichga viameem meem

October 12 2019

NotForYou
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafrotka frotka
NotForYou
3575 b1af 500
Reposted frommeem meem
NotForYou
3636 fbdb 500
Reposted frommeem meem
NotForYou
9108 3f44 500
Reposted fromMtsen Mtsen viamanxx manxx

September 21 2019

NotForYou
0060 1128 500
Reposted fromoll oll viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
NotForYou
NotForYou
8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viamachinae machinae
NotForYou
0781 2c73 500
Reposted fromerq erq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl