Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

NotForYou
7030 945c
Reposted fromzuli zuli vialittlemouse littlemouse

July 11 2017

NotForYou
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

July 10 2017

7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viaHypothermia Hypothermia
NotForYou
Reposted frombluuu bluuu
NotForYou
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakartoNik kartoNik
NotForYou
1255 e636
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
9935 2974 500
Reposted fromefka-m efka-m viawredna wredna

July 08 2017

NotForYou
5110 c1ca
Reposted fromoutoflove outoflove
NotForYou
5114 601b
Reposted fromoutoflove outoflove
NotForYou
1985 12bc
Reposted frommeem meem

June 19 2017

NotForYou
NotForYou
2562 9987

June 09 2017

NotForYou

verschwoerer: Don’t forget that what they want us to be afraid of is the least of our worries. This graph is reality.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viatoxicsoul toxicsoul
NotForYou
Reposted fromscience science viairmelin irmelin
NotForYou
0266 d0a9 500
Reposted fromoutoflove outoflove
NotForYou
0431 b61d 500
Reposted fromoutoflove outoflove
NotForYou
3076 fb6f 500
Reposted frommeem meem
NotForYou
3090 f593 500
Reposted frommeem meem
NotForYou
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem

June 06 2017

NotForYou
Reposted fromtowo85 towo85 vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl