Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

NotForYou
Mężczyzną stajesz się, gdy rozumiesz, że kobieta nie jest ci potrzebna, jako element statusu. Kobieta ma być rasowa, a koń ma być piękny, zapamiętaj raz na zawsze. Mężczyzną stajesz się, gdy rozumiesz, że jesteś z kobietą nie po to, aby ona cię zbawiła, uratowała czy uszczęśliwiła. Mężczyzną stajesz się, gdy rozumiesz, że jesteś z nią, bo chcesz z nią być. A twoje szczęście jest zależne od ciebie. Od tego co robisz. Co myślisz. Co czujesz. Kiedy ty będziesz szczęśliwy, wniesiesz szczęście do waszego związku.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea

October 04 2017

NotForYou

September 29 2017

NotForYou
1998 2572 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

September 26 2017

8279 63da 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viaHanoi Hanoi

September 25 2017

NotForYou
9620 be47
Reposted fromsohryu sohryu viaserenite serenite

September 14 2017

NotForYou

September 11 2017

NotForYou
Reposted fromFlau Flau viabuffyrulez buffyrulez
NotForYou
0885 19d7 500
Reposted fromoll oll viajadex jadex

September 04 2017

NotForYou
NotForYou
0629 8c46 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

August 19 2017

NotForYou
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
NotForYou
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viaserenite serenite

August 18 2017

NotForYou
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaoutoflove outoflove
NotForYou
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove

August 16 2017

NotForYou
1325 7c3b
Reposted fromoutoflove outoflove
NotForYou
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viaoutoflove outoflove

August 13 2017

NotForYou
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaHypothermia Hypothermia
2470 c965

maryxglz:

Ah, Jed, darling. Come and see our boy

NotForYou
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 10 2017

8570 5a8c
Reposted fromlaluna laluna viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl