Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

5677 656e 500

awwww-cute:

No matter the size of the box, a cat will try to sit in it.. (Source: http://ift.tt/2otEIf5)

@iheartyoshi @tigermelon

Reposted fromyoifuckedup yoifuckedup viapiehus piehus

April 27 2017

NotForYou13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
NotForYou
Kobiety wychowuje się w presji bycia ładną. Jeśli nie jest ładna, czuje się bezwartościowa. Rodzice nie utwierdzają córek w ich atrakcyjności. „Ale ty masz krzywe nogi, nie zakładaj tak krótkiej kiecki”. „Jesteś za gruba na tę bluzkę. Będziesz wyglądała jak baleron”. „Ale ty jesteś brzydka”. Później pojawia się facet, przyzwyczajony do pornoli, gdzie panny są pompowane silikonem, zgrillowane na solarze, skatowane na siłowni i napędzane na gipsie, który hamuje apetyt. Powiedzmy sobie szczerze, mało która normalna laska jest w stanie wytrzymać z nimi konkurencję. Gość patrzy więc na nią, patrzy na telewizor, patrzy na nią i mówi: „ Zrób coś ze sobą”.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamyu myu
8856 fb26 500

strangeparker:

this is 90% of my adulthood experience 

April 23 2017

NotForYou
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
NotForYou
6035 fe4a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahepi hepi
4126 f7ac

This is too damn accurate

Reposted frommyry myry viahepi hepi
NotForYou
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaOnly2you Only2you
NotForYou
Reposted frombluuu bluuu viaIamPerfect IamPerfect
NotForYou
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafrotka frotka
NotForYou
Bądź odważny. Nie pytaj o zgodę i nie zastanawiaj się, co pomyślą. Kiedy jesteś pewien co chcesz zrobić i jeśli czujesz, że życie pcha Cię właśnie w tę stronę bądź odważny, podejmij decyzję i doprowadź ją do końca jak James Bond.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
NotForYou
NotForYou
8074 b85c 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viameem meem
NotForYou
Reposted frommeem meem
NotForYou
2595 42ce
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viameem meem
NotForYou
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viameem meem
NotForYou
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viameem meem
NotForYou

that was the biggest fucking overreaction im laughing so hard
How do Red Pandas even survive in the wild?
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viabuffyrulez buffyrulez

April 22 2017

NotForYou
NotForYou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl