Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

NotForYou
NotForYou
8674 c159 500

co roku ta sama dieta 

June 18 2019

NotForYou
NotForYou
6128 c1d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianutt nutt
NotForYou
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute viadrain832 drain832
NotForYou
6218 ee02 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamyego myego
NotForYou
7543 ec1e 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viadraia draia
NotForYou
NotForYou
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viaSanthe Santhe

June 17 2019

NotForYou
1683 7868
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial viakoni koni

June 16 2019

NotForYou
Reposted fromFlau Flau viasssss sssss
6990 2188
Reposted fromidiod idiod viamisspuppyeyes misspuppyeyes
NotForYou
6081 8b03 500
Reposted fromfeegloo feegloo vianiskowo niskowo
NotForYou
Reposted fromFlau Flau viamisspuppyeyes misspuppyeyes

June 15 2019

NotForYou
To sformułowanie mnie urzeka: „Jeśli się okaże”. Nie martwię się, jak przejść przez most, zanim do niego nie dojdę. Taki stosunek do przyszłości sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Nie ekscytuję się i nie obiecuję nie wiadomo czego, bo ktoś składa propozycje. Owszem, jestem zainteresowana, ale cieszyć się będę przy podpisywaniu umowy. I odwrotnie: ktoś mówi, że coś będzie źle, a ja na to: „To się okaże”. Będę się zastanawiać, co z tym złym zrobić, jak się naprawdę wydarzy. Nabiera się takiego stosunku do życia i do przyszłości w wyniku pracy rozwojowej. Pracy nad sobą. Warto to zrobić, ponieważ nasi rodzice, bliscy czy nauczyciele przekazali nam wiele lęków, w tym i o przyszłość. Spokój ducha i „okaże się” to jeden z wielu zysków pracy nad sobą. Nigdy nie wiadomo, z której strony te zyski przyjdą. Czasem z najmniej spodziewanej. Pociągamy nitkę z kłębka problemów z jednej strony, a z drugiej się rozwiązuje zupełnie nowy supeł. Jakimś sposobem były ze sobą splątane. Takie chwile pokazują, że wszystko dzieje się po coś. A przynajmniej, że rozwiązywanie jednej sprawy na pewno przyda się przy następnej. To są na początku momenty, potem pojawia się całokształt zachowań bez nerwów i stresu, bez strachu, obrażania się albo obrażania na krótko, odpuszczania. Przez to ileś energii się we mnie zwalnia. A na co? Na szczęście. Na dobre i zwyczajne życie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

June 13 2019

NotForYou
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… 
Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie - ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.
— Alan Watts
NotForYou
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viastarbug starbug

June 11 2019

NotForYou
To zdumiewające, że moje ciało reaguje na ciebie tak gwałtownie. Tak było od naszego pierwszego spotkania. Myślałam, czy raczej miałam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Myliłam się.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
NotForYou
Nie umiałam sama sobie wytłumaczyć, dlaczego targały mną takie emocje związane z tym człowiekiem. Może dlatego, że - pomimo że byliśmy zupełnie inni - łączyła nas taka sama samotność?
— Aleksandra Krupa - "Anioł dzieci niczyich"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
NotForYou
Mówi się, że piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce, ale to mit. Nie zdarza się to zbyt często głównie dlatego, że zazwyczaj piorun uderza raz a dobrze. Trafiony trzydziestoma tysiącami amperów prądu, możesz być pewien, że to poczujesz. Dotkliwie. Możesz zapomnieć, kim jesteś. Piorun może cię poparzyć, oślepić, zatrzymać twoje serce. Może spowodować rozległe obrażenia wewnętrzne. I jak na coś, co trwa zaledwie jedną milisekundę, może zmienić twoje życie na zawsze.
— "Grey's Anatomy""
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl