Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

NotForYou
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaHogattaa Hogattaa

March 07 2019

NotForYou
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasiostry siostry

March 06 2019

NotForYou
9934 c268 500
Reposted fromzciach zciach viaTabsla Tabsla
NotForYou
9649 1b3a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSplitger Splitger
NotForYou
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viaevlyn evlyn

March 05 2019

NotForYou

March 04 2019

NotForYou
1988 2fa4 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viameem meem

February 26 2019

NotForYou
4658 eca6 500
Reposted fromsober sober viaMissDeWorde MissDeWorde
NotForYou
Dobrze mi z moim mężem: podoba mi się jego ciepło, jego wielkie ciało, jego obecność, jego żarty i historyjki, i to, co czyta, i to, że lubi spacerować i chodzić na ryby i lubi świnie, i lisy, i małe zwierzęta, i jest szczery, i nie jest zarozumiały ani żądny sławy, i okazuje mi swoje zadowolenie, kiedy mu gotuję, i radość, kiedy jestem czymś zajęta, wierszem lub ciastem, i jest zmartwiony, kiedy jestem nieszczęśliwa, i chce zrobić cokolwiek, żebym mogła zwyciężać w swoich wewnętrznych zmaganiach i rozwijać w sobie odwagę i filozoficzny dystans. Kocham jego dobry zapach i ciało, które pasuje do mojego, jakby je robili na miarę razem z moim. Te pojedyncze kawałki, które można czasami znaleźć u tego lub tamtego chłopca, które sprawiały, ze stawałam się ich kawałkiem, wszystkie zebrały się w moim mężu. Więc nie chcę już niczego szukać: nic więcej mi już nie potrzeba.
— Sylvia Plath, Dzienniki, piątek, 12 grudnia 1958.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

February 25 2019

NotForYou
9972 6df6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMsChocolate MsChocolate

February 24 2019

NotForYou
1988 2fa4 500
NotForYou
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viasiostry siostry

February 10 2019

NotForYou
6522 7445 500
Reposted frompastelowe pastelowe viayoann yoann
NotForYou
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes vialuvsick luvsick
NotForYou
Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz się szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli.
— galaxys.soup.
Reposted fromgalaxys galaxys viaMsChocolate MsChocolate
NotForYou
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaMsChocolate MsChocolate

November 07 2018

NotForYou
9212 44bc 500
Reposted frominajaa inajaa viameem meem

November 01 2018

NotForYou
1982 54f9 500
Reposted frommeem meem

October 22 2018

NotForYou
4902 4062 500
Reposted fromteijakool teijakool viameem meem
NotForYou
7563 6571 500
Reposted frommeem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl